E-DEVLET

E-DEVLET İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ
GÖRSEL DÖKÜMANTASYON, ARŞİV VE YÖNETIM SİSTEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Devletin vatandaşlarına daha yüksek standartlarda, kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmasını amaçlayan e-devlet olgusu içinde en önemli hedeflerden birisi devletin farklı kurumlarında bulunan bilgilere istenildiğinde herkes tarafından rahatça ulaşılabilmesidir. Birbirinden bağımsız kurumlar altında dağıtık bir yapı içinde ve farklı formlarda (yazı, resim, ses, video) bulunabilecek bu bilgilerin istenildiğinde değişik ortamlardan (Internet, yerel ağ, mobil el tipi cihaz) ulaşılabilmesi, bu farklı formların ve değişik ortamların özelliklerine bağlı olarak farklı tip sorgulamalar ile sorgulanan bilgilerin elde edilmesi ve ulaşılan bilgilerin isteyenlere tercih edilecek sekilde sunulabilmesi için e-devlet şemsiyesi altında bilgisayar destekli görsel bilgileri kapsayan bir dökümantasyon, arşiv ve yönetim sistemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kapsamlı bir işgücü ve belirgin bir deneyim gerektiren bu probleme çözüm getirecek sistemin aşagıdaki başlıklar altında ilgili kurumlarin her birinin işleyişinde de önemli iyileştirmeler getirebileceği düşünülmektedir: