Wireless Network Topologies and Algorithms for Cloud Datacenters
Bulut Veri Merkezleri için Kablosuz Ağ Yapıları ve Algoritmaları

Project Number EEEAG-116E014

Project title (English): Wireless Network Topologies and Algorithms for Cloud Datacenters
Project title (Turkish): Bulut Veri Merkezleri için Kablosuz Ağ Yapıları ve Algoritmaları

Sponsor: TÜBITAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey
Grant No: EEEAG-116E048
Place: Computer Engineering Department, Bilkent University
Duration: 30 months
Start Date: 1.6.2017
End Date: 1.12.2019

Description

Project Description (English): (English abstract): The project ınvestigates efficient and effective use of wireless links and paths in Wireless Data Centers (WDCs) that constitute the critical physical infrastructure of cloud computing providers. Traditional data centers (TDCs) are formed as, (a) partially wireless, by adding wireless links to current wired infrastructure, named as Hybrid Data Centers (HDCs), or (b) completely wireless, by forming a completely wireless data center (CWDC) without using any wires. The advantages of WDCs over TDCs are; decreasing infrastructure and cooling costs and also wire complexity, providing a flexible interconnection, decreasing congestion using dynamic wireless links, therefore, increasing throughput. The project will focus on novel wireless multi-hop dynamic path assignment models and techniques for HDCs, which considers traffic demands, on emulating non-blocking TDC network topologies into WDCs, and on developing new WDC architecture and topologies.

Proje Description (Turkish): Bu projede bulut bilişim sağlayıcıların kritik altyapısını oluşturan kablosuz veri merkezleri (KVM) üzerine incelemeler yapmaktadır. Geleneksel veri merkezleri (GVM), (a) mevcut kablolu yapı üzerine kablosuz yeni bağlar tanımlanarak (Melez Veri Merkezi - VMV) kısmen, ya da (b) sıfırdan, sadece kablosuz bağların kullanıldığı Tamamen Kablosuz VM oluşturarak da tamamen kablosuz bir yapıya (TKVM) dönüştürülebilirler. KVM’lerin GVM’lere göre; altyapı ve soğutma maliyetlerini ve kablo karmaşıklığını azaltmak, esnek bir yapı sağlamak, ağda oluşan tıkanıklığı dinamik bağlantılarla azaltmak ve dolayısıyla üretilen işi arttırmak gibi yararları vardır. Projede MVM’ler üzerinde trafik isterleri dikkate alınarak kablosuz çok-atlamalı dinamik yol atama modelleri ve yöntemleri, GVM ağ topolojilerinin TKVM’lere öykünmeleri, ve yeni KVM mimarileri ve ağ topolojileri araştırılacaktır.

People

Principal Investigator:
Dr. Ibrahim Korpeoglu
Researchers:
Cem Mergenci, Ph.D. Student
Caglar Terzi, Ph.D. Student
Alihan Okka, M.S. Student

Papers


(C)opyright 2019, Bilkent University Computer Engineering Department