Üç Boyutlu Sahnelerin Dörtyüzlü Örgüler ile Görselleştirilmesi
(Rendering Three-Dimensional Scenes with Tetrahedral Meshes)


Project Description (English)

Proje Özeti (Türkçe)


Araştırmacılar:

 • Öğretim Üyesi
  • Uğur Güdükbay (Proje Yürütücüsü)
 • Lisansüstü Bursiyerler
  • Aytek Aman (Doktora Öğrencisi)
  • Serkan Demirci (Yüksek Lisans Öğrencisi)
  • Alper Sahistan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Proje Süresi:

1 Haziran 2018 - 1 Aralık 2019


Destekleyen Kuruluş:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (Proje no: 117E881)


Bütçe:

259,800 TL (~US$50,000)


Proje Faaliyetleri


1. Dönem (01/06/2018 - 01/06/2019) Faaliyetleri
 • Proje dâhilinde ihtiyaç olarak belirtilen ve masrafları bütçelendirilen HP DL380 Sunucu Bilgisayar ve ASUS FX553 Mobil İş İstasyonu (Dizüstü) Bilgisayar bu dönem içerisinde temin edilmiştir.
 • Projede araştırmacı olarak görev alan personele geliştirdikleri yazılımları test etmeleri için HP DL380 Sunucu Bilgisayar üstünde hesap açılmıştır. Sunucu sadece araştırmacı personel için uzaktan erişime güvenli olarak izin verir hale getirilmiştir. Bu sunucu aynı zamanda proje boyunca ortaya çıkacak bütün dijital verinin yedeklenmesini sağlamaktadır.
 • Projede hedeflenen tüm yöntemlerin kullanılabileceği, genel amaçlı bir görselleştirme sistemi geliştirilmeye başlanmıştır.
 • Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün bünyesindeki Modelleme ve Görselleştirme Araştırma Grubu (Mod-Vis) altında projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla bir proje web sayfası hazırlanmıştır. Proje Web sayfasına TÜBİTAK EEE-AG 117E881 Araştırma Projesi adresinden ulaşılabilir.
2. Dönem (01/06/2019 - 01/12/2019) Faaliyetleri
 • Projede hedeflenen amaçlar dahilinde önerilen ışın izleme yöntemleri, geliştirilen görselleştirme sistemine entegre edilmiştir.
 • Literatürdeki benzer diğer yöntemler, görselleştirme sistemine entegre edilmiş ve karşılaştırmalı test faaliyetleri için kullanılmıştır.
 • İlk ve ikinci dönem faaliyetleri sonucu yapılan çalışmaları ve deney sonuçlarını içeren makale bir dergiye gönderilmiştir. Makale şu an hakem değerlendirme aşamasındadır.
3. Dönem (01/12/2019 - 01/06/2020) Faaliyetleri
 • Projede hedeflenen amaçlar dahilinde görselleştirme sistemine entegre edilmiş dörtyüzlü gezim yöntemleri optimize edilmiştir. Dörtyüzlü gezim yöntemleri, küresel ışıklandırma yöntemleriyle uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.
 • Optimize edilen gezim yöntemleriyle birlikte bir önceki dönem grafik işlemci ünitesi için uyarlanan ışın izleme yöntemlerinin karşılaştırmalı test faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Dörtyüzlü örgülerin uyumsuz geometri yüzünden oluşturulamadığı durumlarda dörtyüzlü örgülerin belirli parçalar için oluşturulup birleştirildikten sonra hızlandırıcı olarak kullanılmasını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
 • Bir önceki dönemde hakem değerlendirilmesine gönderilmiş olan makale revize edilip tekrar hakem değerlendirilmesine gönderilmiştir.
 • Projenin test aşamalarındaki gözlemlerimize göre mevcut dörtyüzlü oluşturma algoritmalarının çok büyük modelleri işlemede sorun yaşamaktadır. Çekirdek dışı (Out-of-core) dörtyüzlü model oluşturma yöntemleri üzerinde çalışmak üzere TÜBİTAK'dan ek süre talep edilmiş ve bu talep kabul edilmiştir.

Yayınlar


Hakemli Dergi Makaleleri
 • ...
Konferans Bildirileri
 • ...